Iso 14001 ympäristöjärjestelmät

Pelto

Iso 14001 ympäristöjärjestelmät

Yleistä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on systemaattinen menettelytapa, jolla pyritään saamaan aikaan merkittäviä parannuksia yrityksen ympäristövaikutuksiin. Järjestelmän avulla yrityksen omistajat ja johtajat tulevat entistä tietoisemmiksi yrityksen ympäristövastuista ja esimerkiksi lainsäädännön vaatimuksista. Tieto ja systemaattinen lähestymistapa yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksiin auttavat yritystä hallitsemaan ja valvomaan niihin liittyviä riskejä. ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön missä tahansa yrityksessä ja millä tahansa toimialalla. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän käyttöönotto osoittaa yrityksen sitoutuneen ympäristöasioihin.

Ympäristöjärjestelmä auttaa vähentämään yrityksen tuottaman jätteen määrää ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän hyödyt

Yritykselle:
  • Parantaa yrityksen imagoa ja avaa mahdollisia uusia asiakkuuksia
  • Vähentää yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia
  • Joissakin tapauksissa keventää yrityksen ympäristöverotukseen ja vakuutukseen liittyviä kustannuksia
Asiakkaille:
  • Asiakasryhmät, jotka kokevat ympäristöasiat tärkeinä, arvostavat ympäristöasioihin sitoutunutta kumppania
  • Asiakkaat kokevat, että yritys täyttää ympäristövaatimukset ja kantaa kortensa kekoon ympäristön puolesta
Työntekijöille:
  • Ympäristövaikutusten huomiointi motivoi
  • Ympäristötietoisuus kasvaa
  • Asuinympäristön riskit pienenevät

ISO 14001 standardin rakenne

Ympäristöjärjestelmän rakenne on samansisältöinen kuin ISO 9001 johtamisjärjestelmän rakenne. Tämä merkitsee, että ISO 9001 ja 14001 mukaiset järjestelmät voidaan integroida yhteen johtamisjärjestelmäkokonaisuuteen. Vastaavasti niiden auditoinnit voidaan myös yhdistää, mikä puolestaan merkitsee kustannussäästöjä järjestelmien sertifioinnissa ja ylläpidossa.