Sertifiointimerkki

Aurinko

Sertifiointimerkki

Testmill Sertifiointi-merkin käyttö

Osoitukseksi hyväksytystä sertifioinnista yritykselle toimitetaan sertifiointitodistus ja sertifiointimerkki. Sertifiointitodistusta ja -merkkiä voidaan käyttää yrityksen sertifioitujen palvelujen ilmoituksissa, mainonnassa ja yrityksen tiloissa. Testmill Sertifiointi valvoo sertifiointimerkkien käyttöä.

Sertifioinnin soveltamisalan supistaminen ja peruuttaminen

Sertifiointi peruutetaan väliaikaisesti, jos

  • sertifioitu johtamisjärjestelmä on jatkuvasti tai vakavasti jättänyt täyttämättä sertifiointivaatimukset, mukaan lukien johtamisjärjestelmän vaikuttavuutta koskevat vaatimukset
  • sertifioitu asiakas ei salli määräaikais- tai uudelleensertifiointiauditointien tekemistä vaadituin määräajoin tai
  • sertifioitu asiakas on vapaaehtoisesti pyytänyt sertifioinnin väliaikaista peruuttamista.

Väliaikaisen peruutuksen aikana asiakkaan johtamisjärjestelmäsertifiointi on tilapäisesti pätemätön.

Jos väliaikaiseen peruutukseen johtaneita asioita ei ratkaista Testmill Sertifioinnin määrittelemässä ajassa (esim. 6 kk), sertifiointi peruutetaan kokonaan tai sen laajuutta supistetaan niiltä osin, jotka eivät vastaa sertifiointivaatimuksia. Jos sertifiointisopimus puretaan, Testmill Sertifioinnin myöntämä sertifikaatti peruutetaan automaattisesti.

Sertifikaatin peruuttamisen seurauksena asiakkaan tulee varmistaa, että kaikki viittaukset Testmill Sertifiointi -sertifikaattiin poistetaan asiakkaan asiakirjoista välittömästi.

Alla on esitetty esimerkki yritykselle myönnetystä sertifiointimerkistä: