Yksittäishyväksyntä

Mersu

Yksittäishyväksyntä

Mihin yksittäishyväksyntää tarvitaan?

Yksittäishyväksyntä on menettely, jossa yksittäinen ajoneuvo hyväksytään käytettäväksi tieliikenteessä. Yksittäishyväksyntä on tarkoitettu uusille M-, N- ja O-luokkien ajoneuvoille, joita ei ole sellaisenaan valmiina tai valmistuneena tyyppihyväksytty. ETA-alueen ulkopuolelta maahantuotavista ajoneuvoista uutena käsitellään myös sellaista ajoneuvoa, jonka käyttöönotosta on kulunut enintään 6 kuukautta. Yksittäishyväksyntä tulee suorittaa myös, jos ajoneuvoa muutetaan tyyppihyväksynnän jälkeen, mutta ennen ensirekisteröintiä.

Yksittäishyväksynnän voimassaolo

Yksittäishyväksynnän voimassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Voimassaoloaika on tätä lyhyempi, jos ajoneuvon vaatimustenmukaisuus vanhenee ennen kuin kolme kuukautta on kulunut yksittäishyväksynnän myöntämispäivästä. Voimassaoloaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa uudella yksittäishyväksynnällä.

Yksittäishyväksynnän maksut

Yksittäishyväksynnästä peritään Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteessä 1 säädetty maksu. Ajoneuvolain 50 e §:ssä tarkoitettujen lisätarkastusten suorittamisesta veloitetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Yhteydenotto

Yksittäishyväksyntäpalvelua tarjoamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa ympäri Suomea. Kumppaneiltamme saa myös tarkempaa tietoa yksittäishyväksyntään liittyen. Katso lähin toimipaikkamme Yhteystiedot-valikon Kumppanit-osiosta.