info@testmill.fi

06 424 7500

Tuottajantie 29 E 1 SEINÄJOKI

EXTRANET

  • slide

USA-autojen rekisteröintiin helpotuksia

Aihealue: Uutiset
Kirjoittaja: Teemu S. LindforsUSA-autojen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen helpotuksia

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi elokuussa 2017 uuden määräyksen, joka koskee tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta ja sen osoittamisessa käytettäviä menetelmiä. Uusi määräys sisältää merkittäviä helpotuksia erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan markkina-alueille valmistettujen ajoneuvojen Suomeen rekisteröintiä silmällä pitäen.

Määräyksen mukaan useimpien USA-autoihin sovellettavien vaatimusten osoittamisessa voidaan käyttää osoittamistapaa I, joka määritelmällisesti kuuluu seuraavalla tavalla:

”Ajoneuvolle, joka on valmistettu suurina sarjoina yhdysvaltalaisia, japanilaisia, eteläkorealaisia tai kanadalaisia markkinoita varten, osoituksena vaatimusten täyttymisestä yksittäishyväksynnässä ja rekisteröintikatsastuksessa hyväksytään valmistajan tai toimivaltaisen viranomaisen selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää mallivuotta koskevat kyseisen valtion vaatimukset tai tätä ilmaiseva hyväksymismerkintä.”

Yhdysvaltojen tai Kanadan markkinoille tarkoitettujen ajoneuvojen turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittaminen on tavallisesti helppoa: ajoneuvon valmistajan kilvessä on valmistajan merkintä siitä, että ajoneuvo täyttää mallivuotensa FMVSS- tai CMVSS-vaatimukset. Valmistajan kilpi sijaitsee useimmiten kuljettajan ovessa tai sen oviaukon kehyksissä.

Pakokaasupäästöjä koskevan vaatimuksen osalta ajoneuvo hyväksytään, jos se täyttää Kalifornian osavaltiossa mallivuonnaan voimassa olleet pakokaasupäästömääräykset (ns. CARB, California Air Resources Board). Kansankielellä tällaisia ajoneuvoja kutsutaan usein termillä ”50-state legal”. Myös CARB-päästövaatimusten täyttyminen voidaan normaalisti osoittaa valmistajan ajoneuvoon kiinnittämällä merkinnällä, joka kertoo, mitä päästövaatimuksia ajoneuvo täyttää. Merkintä sijaitsee tavallisesti ajoneuvon moottoritilassa.

Lopputulos on sääntö-Suomen toimintaan tottuneelle peräti yllätyksellinen: jos ajoneuvo täyttää FMVSS- tai CMVSS-turvallisuusvaatimukset sekä CARB-ympäristövaatimukset, siihen ei Suomeen rekisteröintiä varten ole tarpeen tehdä mitään teknisiä muutoksia. Tämä merkitsee muun ohella, että valkoisia etuseisontavalaisimia, sivusuuntavalaisimia, oransseja takasuuntavalaisimia tai takasumuvaloa ei enää ole tarpeen asentaa. Myöskään mitään mitään muita todistuksia vaatimustenmukaisuudesta kuin valmistajan ajoneuvoon tekemät vaatimustenmukaisuusmerkinnät ei tarvita. Joissakin tapauksissa ainoastaan valmistenumero on merkittävä ajoneuvoon meistämällä.

Jos valmistajan merkinnät vaatimustenmukaisuudesta puuttuvat, vaatimustenmukaisuus on osoitettava muulla tavoin. Tämä edellyttää käytännössä yleensä tutkimuslaitoksen kirjoittaman vastaavuustodistuksen hankkimista.

Uutta määräystä voidaan soveltaa yksittäishyväksynnän ja rekisteröintikatsastuksen ohella myös muutoskatsastuksessa. Tämä tarkoittaa, että aiemmin Suomeen rekisteröity ajoneuvo, johon on tehty aikaisemman voimassa olleen lainsäädännön edellyttämät valaisinmuutokset, voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaansa muutoskatsastuksella.

Uusi määräys on osoitus siitä, että keskustelu norminpurkutalkoista ei ole vain juhlapuheita, vaan konkretiaa. Määräys edustaa myös ajoneuvoteknisen sääntelyn tarkoituksen näkökulmasta huomattavaa askelta oikeaan suuntaan: jos vaatimus tai sitä koskeva osoittamistapa ei ajoneuvon valmistusmaa ja -tapa huomioon ottaen ole liikenneturvallisuuden tai ympäristön kannalta tarpeellinen, vaatimusta voidaan pitää epätarkoituksenmukaisena. Määräyksen antanut Liikenteen turvallisuusvirasto ansaitsee näin ollen toiminnastaan positiivisen palautteen.

Teemu S. Lindfors

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd on kotimainen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Toimintaamme ohjaavat puolueettomuus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus.

Yhteystiedot

Tuottajantie 29 E 1

60100 SEINÄJOKI

06 424 7500

www.testmill.fi

LinkedIn