info@testmill.fi

06 424 7500

Tuottajantie 29 E 1 SEINÄJOKI

EXTRANET

Vastine TrafiCom tiedotteeseen

Traficom on 14.5.2020 julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen, jonka mukaan tulkintaa moottoripyörien jarrulaitteiden häipymistestistä ei ole muutettu. Tiedotteen mukaan Traficom ei ole myöskään antanut asiaa koskien sellaista ohjeistusta tai tulkintaa, joka muuttaisi vallitsevan oikeustilan. Vastineena tähän Traficomin tiedotteeseen Testmill toteaa seuraavaa.

Tosiasia on, että asiakkaamme ajoneuvon katsastustapahtuma on hylätty sillä perusteella, että kyseiselle ajoneuvoyksilölle ei suoritettu häipymistestiä, eikä käytettävissä ole ollut vertailutestitulosta kyseisen ajoneuvoyksilön jarrulaitteiden kanssa identtisille jarrulaitteille.

Toinen tosiasia on, että saatuamme asiasta asiakkaaltamme tiedon, olemme pyytäneet Traficomista yksiselitteistä vastausta kysymykseen siitä, voidaanko aikaisempaa tulkintaa edelleen soveltaa.

Kolmas tosiasia on, että yksiselitteistä vastausta kysymykseemme emme pyynnöstä huolimatta saaneet. Testmill suorittaa yksittäisten moottoripyörien jarrutestejä ajoneuvolaissa tarkoitettuna hyväksyttynä asiantuntijana. Hyväksytty asiantuntija ei voi tehdä päätöstä siitä, millä tavoin voimassa olevaa lainsäädäntöä on missäkin tapauksessa tulkittava, vaan ajoneuvoteknisen lainsäädännön tulkinnasta päättää valvovana viranomaisena Traficom. Jos Testmillin oma tulkinta lainsäädännöstä on ristiriidassa valvovan viranomaisen tulkinnan kanssa, seurauksena voi olla huomautus tai pahimmassa tapauksessa toimiluvan menettäminen. Sama asetelma koskee ajoneuvon katsastajaa. Jos katsastaja tulkitsee lainsäädäntöä eri tavoin kuin valvova viranomainen, katsastajalle seuraa kansankielellä ilmaistuna ”ohjelmaa”.

Näistä syistä emme voi ottaa asiassa riskiä ja tulkita asiaa itsenäisesti ilman Traficomin myötävaikutusta. Emme myöskään missään olosuhteissa halua aiheuttaa asiakkaillemme emmekä katsastajille ongelmia tarjoamalla asiakkaittemme välityksellä katsastukseen hyväksytyn asiantuntijan lausuntoa, jossa omaksutulle tulkinnalle ei ole Traficomin täyttä tukea.

Huomautamme myös, että Traficomilla on ajoneuvolainsäädännön valvovana viranomaisena Hallintolain 8 §:n mukainen neuvontavelvollisuus: ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.” Velvollisuus vastata kysymyksiin koskee niin yksittäisten kansalaisten, katsastajien kuin hyväksytyn asiantuntijankin esittämiä kysymyksiä.


Koska yksiselitteistä vastausta kysymykseemme käsillä olevaa asiaa koskevan lainsäädännön tulkinnasta emme ole saaneet, yksittäisten moottoripyörien jarrutestausta ei toistaiseksi voida asiakkaidemme ja katsastajien etujen suojelemiseksi jatkaa.

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd on kotimainen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Toimintaamme ohjaavat puolueettomuus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus.

Yhteystiedot

Tuottajantie 29 E 1

60100 SEINÄJOKI

06 424 7500

www.testmill.fi

LinkedIn