info@testmill.fi

06 424 7500

Tuottajantie 29 E 1 SEINÄJOKI

EXTRANET

Yksittäisten moottoripyörien jarrutestaus keskeytetty

YKSITTÄISTEN MOOTTORIPYÖRIEN JARRUTESTAUS KESKEYTETTY


Moottoripyörien ja muiden L-luokan ajoneuvojen jarrutestausta koskevasta lainsäädännöstä on omaksuttu aikaisemmasta poikkeava tulkinta, jonka mukaan testattaville L-luokan ajoneuvoille on suoritettava suorituskykytestin lisäksi myös häipymistesti, ellei hyväksytyllä asiantuntijalla ole käytettävissään vertailutestitulosta täysin identtisille jarrukomponenteille. Aikaisemman, kymmenen vuoden ajan noudatetun tulkinnan mukaan katsottiin riittäväksi, että käytettävissä oli vertailutulos ajoneuvosta, joka kokonaismassansa ja jarrulaitteidensa mitoituksen puolesta vastasi testin kohteena ollutta ajoneuvoa.


Tulkinta muodostettiin toukokuussa 2020 K1-Katsastajat Oy:ssä suoritetun katsastustapahtuman yhteydessä, jossa Testmillin lausuntoa katsastettavan ajoneuvon jarruista ei hyväksytty. Traficomilta kysyttiin, voidaanko aikaisempaa tulkintaa edelleen soveltaa, mutta yksiselitteistä myöntävää vastausta ei saatu.


Häipymistestausta koskevan kansallisen lainsäädännön taustalla on ollut ajatus, että häipymistestiä ei tarvitsisi suorittaa kuin poikkeustapauksissa. Häipymistestin hyväksytyn suorittamisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat käytännössä vain jarrulevyn tai -levyjen koko sekä ajoneuvon kokonaismassa, muiden tekijöiden merkitys on marginaalinen. Testmillin käytettävissä on laajasti vertailutestituloksia eri suuruisille kokonaismassoille sekä eri kokoisille jarrulevyille. Merkittävin havainto tuloksista on, että levyjarruilla häipymistä ei tapahtunut yhdessäkään testatuista tapauksista jarrulevyjen ja -palojen merkistä ja mallista riippumatta. Edes lämmitysjarrutusten suurempi lukumäärä, tiheämpi väli tai vaadittua selvästi suurempi hidastuvuus ei vaikuttanut häipymiseen. Päinvastoin: suorituskyky paranee, koska komponenttien lämmetessä
kitka hieman kasvaa. Näin ollen häipymistestin systemaattinen edellyttäminen yksittäisiltä ajoneuvoilta ei tuota lisäarvoa liikenneturvallisuudelle.


Muuttunut tulkinta merkitsee, että aikaisempia vertailutuloksia ei enää voida hyödyntää, ellei ajoneuvossa satu olemaan vertailuajoneuvoon nähden identtiset jarrut. On tietenkin selvää, että kattavaa vertailuaineistoa kaikille erilaisille jarrukomponenteille ei ole olemassa missään. Tästä seuraa, että muuttuneen tulkinnan mukaan häipymistesti on suoritettava jokaiselle testattavalle ajoneuvolle erikseen. Tällöin testejä ei enää voida tehdä yleisillä teillä, vaan testit on aina tehtävä muulta liikenteeltä suljetulla testiradalla. Häipymistestin suorittaminen sekä tulosten analysointi myös moninkertaistaa testauksen edellyttämän työajan. Näiden tekijöiden seurauksena testin liiketaloudellisesti kannattava hintataso nousee moninkertaiseksi, jolloin testien kysyntä loppuu.


Yllä mainituista syistä olemme päättäneet keskeyttää yksittäisten moottoripyörien jarrutestit toistaiseksi. Viranomaisen kannan ollessa epäselvä emme
voi ottaa minkäänlaista riskiä siitä, että katsastajille aiheutuisi ongelmia Testmillin lausuntojen hyväksymisestä. Jos muuttunut tulkinta pysyy voimassa,
lopetamme yksittäisten moottoripyörien testit kokonaan kannattamattomina. Pahoittelemme asiakkaillemme tapahtunutta.

Oy Testmill Ltd

Oy Testmill Ltd on kotimainen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Toimintaamme ohjaavat puolueettomuus, riippumattomuus ja luottamuksellisuus.

Yhteystiedot

Tuottajantie 29 E 1

60100 SEINÄJOKI

06 424 7500

www.testmill.fi

LinkedIn