Iso 9001 johtamisjärjestelmä

Organisaatio

Iso 9001 johtamisjärjestelmä

Yleistä

ISO 9001 on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu johtamisjärjestelmästandardi. ISO 9001 standardin mukaisen johtamisjärjestelmän ydintavoitteina ovat systemaattinen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Oikein toteutettuna ISO 9001 johtamisjärjestelmä tuo yritykselle merkittävän kilpailuedun toiminnan laadun kehittymisen ansiosta.

Mitä hyötyä johtamisjärjestelmän sertifioinnista oikeasti on?

”Olemme toimineet näin jo 20 vuotta ja pärjänneet aivan hyvin!”

”Emme me mitään laatujärjestelmää tarvitse, se lisää vain byrokratiaa ja tuo turhaa vaivaa ja kustannuksia!”

Yllä olevat toteamukset vastaavat monen yrityksen päättäjien näkemystä johtamisjärjestelmästä. On mahdollista ja tavallistakin, että yritys menestyy ilmankin sertifioitua johtamisjärjestelmää. Tällöin on kuitenkin todennäköistä, että yritys jo muutenkin toimii niiden samojen menettelytapojen ja periaatteiden mukaisesti, joille ISO 9001 järjestelmä on rakennettu. Tällaisessa tilanteessa yrityksen johtamisen järjestäminen ISO 9001 standardin vaatimusten mukaiseksi ei ole erityisen vaivalloinen prosessi – sehän on sitä jo suurelta osin.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä on tärkeä työväline ja menestyksen tae yritykselle erityisesti siinä merkityksessä, että se on julkinen osoitus yrityksen sidosryhmille ja asiakkaille yrityksen systemaattisesta toiminnasta korkean laadun saavuttamiseksi. Joillakin toimialoilla se sisältyy lakisääteisiin vaatimuksiin. Monissa alihankintatoimeksiannoissa alihankkijan ISO 9001 johtamisjärjestelmä puolestaan sisältyy usein tilaajan vaatimuksiin; se vähentää tilaajan tarvetta arvioida alihankkijan johtamistaitoihin ja toimintaprosesseihin liittyvää kykyä suoriutua alihankintatoimeksiannosta.

Seuraavassa on lueteltu muutamia etuja, joita sertifioitu johtamisjärjestelmä tuo:

  • Parantunut kilpailukyky
  • Uusien markkinoiden avautuminen
  • Parantunut prosessien hallinta
  • Toiminnan vaikuttavuus kehittyy
  • Lisää asiakkaiden luottamusta
  • Laatukustannusten aleneminen

ISO 9001 standardin ydinsisältö

ISO 9001 johtamisjärjestelmässä määritellään yrityksen toimintaympäristö, johdon vastuut, yrityksen ydin- ja tukitoiminnot, resurssit, riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida. Nämä tekijät kootaan, jäsennetään ja dokumentoidaan yhteen järjestelmään, joka on yrityksen henkilökunnan saatavilla asianmukaisessa laajuudessa ja jonka noudattamista yritys itse järjestelmällisesti seuraa ja valvoo. ISO 9001 mukainen johtamisjärjestelmä on rakennettu niin, että noudattamalla siihen kirjattuja vaatimuksia yritys voi välttyä monilta ongelmilta, joita on ympäri maailmaa havaittu syntyneen jäsentymättömän johtamisen seurauksena.

Ensimmäinen askel kohti sertifiointia

Jos yrityksellänne on dokumentoitu johtamisjärjestelmä, mutta se kaipaa vielä puolueettoman sertifiointilaitoksen arvioinnin ja tarkastuksen, ota yhteyttä Testmill Sertifiointiin. Teemme yrityksellenne tarjouksen johtamisjärjestelmän sertifioinnista. Tarjous sisältää sertifiontiarvioinnin lisäksi kustannusarvion sertifioinnin ylläpidosta aina uuteen sertifiointiarviointiin asti.