Puoluettomuus

Pelto

Puoluettomuus

Testmill Sertifioinnin puolueettomuuslausunto

Johtamisjärjestelmien sertifioinnin tarkoituksena on tuottaa kaikille uskottavuus siitä, että sertifioitu johtamisjärjestelmä täyttää sitä koskevat vaatimukset. Uskottavuus edellyttää, että sertifiointi suoritetaan puolueettomasti ja riippumattomasti.

Testmill Sertifioinnin toiminnan peruslähtökohtana on kaikkien asiakkaiden puolueeton, riippumaton ja yhdenvertainen kohtelu kaikessa sertifiointitoiminnassa. Puolueettomuus ja riippumattomuus edustavat Testmill Sertifioinnin toiminnan ydintä organisatorisella sekä operatiivisella tasolla.

Testmill Sertifioinnin henkilökunta on koulutettu tunnistamaan ja sisäistämään puolueettomuuden ja riippumattomuuden merkityksen johtamisjärjestelmien sertifiointitoiminnassa. Tunnistamme, arvioimme ja hallinnoimme puolueettomuuttamme mahdollisesti uhkaavia riskitekijöitä systemaattisesti ja säännöllisesti.

Testmill Sertifioinnin johto ja koko organisaatio ovat sitoutuneet noudattamaan tämän puolueettomuuslausunnon periaatteita. Näiden periaatteiden jatkuvalla toteuttamisella varmistamme sertifiointitoiminnan mahdollisimman korkean uskottavuuden.