Sertifikaatin ylläpitäminen

Huipulla

Sertifikaatin ylläpitäminen

Määräaikaisauditoinnit

Johtamisjärjestelmien sertifikaatit ovat yleensä voimassa kolme vuotta kerrallaan. Tätä kolmivuotisjaksoa kutsutaan sertifiointijaksoksi. Sertifioinnin yhteydessä tehdään määräaikaisauditointeja koskeva suunnitelma sertifiointijakson ajalle. Määräaikaisauditoinneilla varmistetaan johtamisjärjestelmän jatkuva vaatimustenmukaisuus viitestandardin vaatimuksiin.

Määräaikaisauditointeja voidaan painottaa tiettyihin asiakkaan toimintoihin tai prosesseihin, painotuksissa otetaan huomioon asiakkaan omat toivomukset. Määräaikaisauditoinnit ovat sisällöllisesti hieman sertifiointiauditointia suppeampia.

Määräaikaisauditoinnit suoritetaan kerran vuodessa. Määräaikaisauditointien vuosittainen suorittaminen on ehdoton edellytys sertifikaatin voimassaololle.

Uudelleensertifiointiauditointi

Ennen sertifiointijakson päättymistä suoritetaan uudelleensertifiontiauditointi, jolla varmennetaan yrityksen toimintajärjestelmän vaatimustenmukaisuus. Uudelleensertifiointiauditointi on sisällöllisesti määräaikaisauditointia laajempi. Hyväksytyn auditoinnin seurauksena sertifikaatti on jälleen voimassa seuraavan kolmivuotisjakson ajan.

Testmill Sertifioinnin myöntämien sertifikaattien ajantasainen tila

Toimitamme pyynnöstä tiedon myöntämiemme sertifikaattien ajantasaisesta tilasta. Tieto sisältää sertifioitun asiakkaan nimen, toimialan, sertifioidut toimipaikat, sertifioidut toiminnot sekä sertifikaatin voimassaoloajan. Tietopyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen sertifiointi@testmill.fi.