Sertifiointiprosessi

Tie_ylhaalta_rajattu

Sertifiointiprosessi

Aloitus

Sertifiointiprosessi käynnistyy, kun asiakas toimittaa Testmill Sertifioinnille sertifiointihakemuksen. Asiakkaan antamien ennakkotietojen perusteella laaditaan asiakkaan johtamisjärjestelmän sertifioinnista aikataulutettu suunnitelma ja tarjous. Sertifiointisopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen.

Lähtötilannekartoitus

Ydinprosessien määrittelyssä on tiedettävä, mikä on organisaatiolle tärkeää. On tunnistettava toimintapolitiikka, liiketoimintastrategia ja seikat, jotka vaikuttavat strategian toteuttamiseen. Asiakkaan kanssa tunnistetaan ja määritellään asiakkaan ydintoiminnot, joiden perusteella auditointi kohdennetaan. Ydinprosesseista sopiminen on yhteistyötä, johon asiakkaan ylin johto aktiivisesti osallistuu. Huolellisesti määritellyillä ja merkityksellisillä ydinprosesseilla saavutetaan johtamisjärjestelmän auditoinnissa vaikuttava ja kattava tulos.

Sertifiointiauditoinnin vaihe 1

Sertifiointiauditoinnin ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan asiakkaan johtamisjärjestelmän dokumentaatio. Tarkoituksena on arvioida asiakkaan ja tämän johtamisjärjestelmän valmius sertifiointiin. Auditoinnin havainnot dokumentoidaan ja kommunikoidaan asiakkaalle. Erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisiin kehittämiskohteisiin. Sertifiointiauditoinnin ensimmäinen vaihe voidaan suorittaa myös asiakkaan tiloissa.

Sertifiointiauditoinnin vaihe 2

Varsinainen sertifiointiauditointi suoritetaan aina asiakkaan tiloissa. Auditointiprosessin aikana arvioidaan johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuus suhteessa auditointikriteereihin. Auditointi perustuu haastatteluihin, tarkastuksiin ja muulla tavoin saatuihin konkreettisiin havaintoihin johtamisjärjestelmän toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Auditoinnin aikana tehdyt havainnot kommunikoidaan asiakkaalle ja liitetään arviointiraporttiin. Jos asiakkaan järjestelmä täyttää auditointikriteerinä toimivan viitestandardin vaatimukset, myönnetään asiakkaalle sertifikaatti.