Testaus ja tarkastus

Tyokalut

Testaus ja tarkastus

Puolueeton ja riippumaton kolmas osapuoli

Tarjoamme testaus- ja tarkastuspalveluita puolueettomana ja riippumattomana kolmantena osapuolena erityisesti ajoneuvotoimialalla. Kolmannen osapuolen suorittamalla testauksella tarkoitetaan sitä, että testattavan tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioi tuotteen valmistajaan ja käyttäjään nähden täysin riippumaton taho. Puolueettoman ja riippumattoman kolmannen osapuolen suorittaman testauksen tulos edustaa mahdollisimman objektiivista näyttöä siitä, että tuote täyttää sitä koskevat tekniset vaatimukset.

Tutkimuslaitospalvelumme ovat pääsääntöisesti akkreditoituja, Testmill on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T196, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Voimassa olevan akkreditoidun pätevyysalueemme näet tästä. Akkreditoitua pätevyysaluettamme voidaan myös laajentaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Akkreditointipäätöksen on tehnyt Suomen kansallinen akkreditointiviranomainen FINAS. Akkreditoinnilla tarkoitetaan kansainvälisiin kriteereihin perustuvaa menettelyä akkreditoidun toimijan pätevyyden toteamiseksi. Akkreditointimenettelyn myötä testaustulosten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoituna annetut testaustulokset hyväksytään maailmanlaajuisesti. Akkreditoinnista saa lisätietoa FINAS:n kotisivuilta osoitteesta www.finas.fi.

Luotettavuus

Testaustuloksemme ovat luotettavia. Luotettavuuden takeena toimii mittausten jäljitettävyys kansainvälisiin mittanormaaleihin. Vaatimus jäljitettävyyden varmistamisesta sisältyy myös akkreditointikriteereihimme.

Luottamuksellisuus

Toimintamme perusedellytys on luottamuksellisuus. Kaikki asiakastoimeksiannot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tasapuolisuus

Testaukset suoritamme aina ennalta määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Toimimme tasapuolisesti kaikkia asiakkaitamme kohtaan.

Asiantuntemus, ammattitaito ja laatu

Tavoitteenamme on edustaa parasta saatavilla olevaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa omalla pätevyysalueellamme. Uskomme, että asiakkaisiin nähden responsiivinen työskentelytapamme, korkeatasoinen asiantuntemuksemme sekä vankka ammattitaitomme johtaa laatuun, joka realisoituu asiakkaidemme toiminnassa.